پيستون و گژنپين موتور کشتي يدک کش با قدرت 2350 اسب بخار

شرکت آساپمپ افتخار اين را دارد که بعداز کشور ژاپن که تنها توليد کننده  معتبر پيستون موتورهاي درياي با حجم بالا مي باشد ودر شرايطي که شرکت نفت جمهوري اسلامي ايران از طرف غرب تحريم شده است با اقتدار تمام و شعار ما مي توانيم در مورخه 90/10 مراحل طراحي ومدل سازي  آغاز نمود که اولين نمونه جهت دريافت مجوز ساخت توسط کارشناسان شرکت پايانه نفتي در مورخ91/02آماده شد که از لحاظ کيفيت وتلرانس ابعادي وهندسي مورد تاييد کارشناسان قرار گرفت و مجوز ساخت 10 دستگاه پيستون و گژنپين صادر گرديد واين شرکت در مورخ 93/05/30 به تعهد خود عمل نمود  و عمليات مونتاژ در 93/11/15 انجام و بهره برداري از اولين مجموعه ساخت داخل کشور انجام گرفت