پيستون و گژنپين موتور کشتي يدک کش با قدرت 2350 اسب بخار

شرکت آساپمپ افتخار اين را دارد که بعداز کشور ژاپن که تنها توليد کننده  معتبر پيستون موتورهاي درياي با حجم بالا مي باشد ودر شرايطي که شرکت نفت جمهوري اسلامي ايران از طرف غرب تحريم شده است با اقتدار تمام و شعار ما مي توانيم در مورخه 90/10 مراحل طراحي و مدل سازي  آغاز نمود که اولين نمونه جهت دريافت مجوز ساخت توسط کارشناسان شرکت پايانه نفتي در مورخ91/02آماده شد که از لحاظ کيفيت وتلرانس ابعادي وه . . .